14 Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City Lublin 01—31.10.2022

Idea

UFORMOWANIE

UFO
    FORM
        MOWA
    FORMOWANI
        NIE

Robert Kuśmirowski – kurator tegorocznej edycji Festiwalu Otwarte Miasto / Open City, wraz z zaproszonym gronem artystek i artystów przyglądają się geometriom miasta – tym zwykłym i urojonym, euklidesowym i fantasmagorycznym, intymnym i uniwersalnym. Odpowiedzią na zastane – uformowane miasto są realizacje, tymczasowo prezentowane w centrum Lublina, nadpisujące nowe znaczenia i pozostające na dłużej w świadomości odbiorców. Intencją jest zrozumieć miasto jako otwartą możliwość.

Sztuka w przestrzeni publicznej daje miejsce pomysłowości. Uwalnia wrażliwość. Pozwala na nowo doświadczyć miasta, inaczej o nim opowiedzieć. Kurator proponuje wyprawę do fundamentów miasta – do intymnego doświadczenia z jednej strony, z drugiej – obnaża jego fundamenty. Artyści proponują autorskie topografie prywatnych doznań, a zarazem kierują uwagę na materialny rdzeń architektury – cegły, beton, spoiny, detale. Przymierzają intymność do budowlanego konkretu, symbolikę odnajdują na placu budowy. Architektoniczny konkret zderza się z architekturą marzeń sennych i onirycznych fantazji.

W nieciągłej i pofalowanej historycznymi doświadczeniami przestrzeni centrum Lublina artyści dotykają miejsc znaczących. Zapisane tu narracje odczytują na nowo, aby zostawić swoje znaki, odcisnąć swoje unikalne ślady. Mentalny labirynt miasta uzupełniają o nowe korytarze, dokładają nowe progi, konstruują tajemne przejścia i nieoczekiwane skróty. Snują opowieść o mieście ukrytym, utajonym, dyskretnym.

Tegoroczna edycja festiwalu odsłania miasto poszukujące formy, jeszcze nie gotowe, którego sensy odkleiły się od realiów i niezbędna jest radykalna przebudowa. Dotyka miasta poszukującego nowej samoświadomości, pragnącego nowej opowieści. Robert Kuśmirowski zaprasza do smakowania miasta przenicowanego przez sztukę, spacerowania ścieżkami przebudowanej wyobraźni. Po tym doświadczeniu Lublin nigdy nie będzie taki jak wcześniej.

Skip to content