14 Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City Lublin 01—31.10.2022

Podziękowania dla firmy BUH – sponsora strategicznego Festiwalu Open City

Dzięki wsparciu finansowemu firmy BUH mogły powstać prace Tomasza Domańskiego „Dzwon poziomy” oraz Grzegorza Klamana „Carbon Monument”. Dziękujemy za ten udany mariaż sztuki i biznesu.

 

fot. Krzysztof Werema: praca Tomasza Domańskiego „Dzwon poziomy” / „Horizontal Bell”

 

fot. Krzysztof Werema: praca Grzegorza Klamana „Carbon Monument” / „Pomnik węgla”

 

Skip to content